top of page

אירוח משלחת תאגיד נסטלה בביקורם בארץ

Updated: Dec 27, 2018שמחנו לארח משלחת של מנהלים בכירים מהתאגיד הבינלאומי Nestle שהגיעו לסמינר חדשנות ייחודי שהתקיים בישראל במהלך המפגש, שבו נכחו נציגים ממספר מדינות, סקרנו את המגמות הבולטות בעולם ה-AGING והתמקדנו במשמעויות

השיווקיות של המהפכה הצרכנית של הקהלים המבוגרים. חלקו השני של המפגש כלל היכרות ומצגות של חברות

סטארט אפ ישראליות, שהציגו פתרונות יצירתיים וחדשניים לשווקים הגלובליים של כלכלת התארכות החיים.

היה מרגש ומעניין לכולנו!

11 views0 comments

Comments


bottom of page