אנחנו לא קשישים

Updated: Nov 27, 2018

נתונים מוכיחים שבני ה-60 הנוכחיים [דור הבייבי בומרס] מהווים את שכבת הגיל העשירה ביותר בהיסטוריה האנושית ובארה"ב הם מחזיקים למעלה מ-40 אחוזים מההון הפנוי.

אז מדוע ממשיכים לכנות את המבוגרים החדשים קשישים / ישישים וחסרי ישע?


סוגיות כלכליות שונות, בנושא האוכלוסייה המבוגרת, עולות על סדר היום בשנים האחרונות. אחת הסוגיות המרכזיות בעולם העסקי היא הפער בין הדימוי של הקהלים המבוגרים לבין כוחם הכלכלי העולה. לשם המחשה, כלכלת אריכות החיים [ The Longevity Economy] מאגדת בתוכה את סך ההשקעות וההון המיוחסים לתופעת התארכות החיים הגולבלית. כלכלה זו נאמדת על ידי מומחים ככלכלה השלישית בגודלה בעולם, אחרי הכלכלות של ארה"ב וסין. היא נוגעת בכל האספקטים הצרכניים והחברתיים בעולמנו וטומנת בחובה מהפכה. זו, ככל הנראה, אחת המהפכות הגדולות ביותר של העידן הנוכחי - המהפכה הצרכנית של הקהלים המבוגרים.

אנו צופים כי בתוך מספר שנים יחיו על כדור הארץ יותר אנשים מבוגרים מעל גיל 65 מאשר אנשים צעירים. זו נקודת מפנה באנושות.

בישראל, חיים היום למעלה מ-1.3 מיליון אנשים מעל גיל 60, וקהל זה גדל בעשור האחרון פי 1.5 מקצב הגידול של האוכלוסייה הכללית. בתוך 20 שנה יחיו בישראל מעל 3 מיליון אזרחים מבוגרים.

מינוחים לח