top of page

להזדקן בבית , עובדות וסטטיסטיקה

Updated: Feb 25, 2019אחת המגמות הבולטות בתופעת התארכות החיים היא 'היזדקנות בבית ובקהילה'

או בשמה המקצועי Aging in place.

לפי מחקר שערך ה-American Association for Retierd Persons

קרוב ל-90% מהמבוגרים מעוניינים להזדקן בביתם, גם אם הם נזקקים או יזדקקו לסיוע ברמה יומיומית או לטיפולים רפואיים מתמשכים.

לפרטים נוספים על המחקר וכן למידע נוסף על מגמת ההיזדקנות בבית והשלכותיה הצרכניות והכלכליות צרו איתנו קשר203 views0 comments

Comments


bottom of page