top of page

המהפכה כבר כאן

בשנת 2030 יהיו על פני כדור הארץ יותר אנשים מבוגרים מעל גיל 65 מאשר אנשים צעירים. מדובר בנקודת מפנה בהיסטוריה האנושית.

הקלישאה 'העולם שייך לצעירים' לא תהיה רלוונטית יותר.
עד העשור האחרון התפיסה השיווקית הרווחת בקרב משווקים רבים הייתה שאין טעם להשקיע בפלח השוק של הגיל השלישי כי הרי מדובר בפלח קטן, מיושן וזניח.
הקפיצה הנחשונית במדע, בטכנולוגיה וברפואה הביאו לעלייה מהירה בתוחלת החיים, להווצרות קבוצה ענקית של מבוגרים פעילים, עצמאיים וניידים וליצירתה של מהפכה צרכנית חדשה – המהפכה הצרכנית של התארכות החיים. היום, יותר מאי פעם, יש יותר צרכנים מבוגרים בכל מגזר וסקטור עסקי.
כבר היום פלח השוק החדש של הקהלים המבוגרים הוא ענק וכולל בתוכו קבוצות ותתי קבוצות מובחנות בעלות תרבויות צריכה ייחודיות שמשתנות ומתעדכנות כל העת.

המהפכה כבר כאן
המהפכה במספרים

המהפכה במספרים

למעלה מ-1.3 מיליון מבוגרים מעל גיל 60 חיים כיום בישראל.

מסקר שנערך ע"י הלמ"ס בשנת 2015 ניתן ללמוד כי המבוגרים בישראל שבעי רצון מחייהם, ממצבם הכלכלי ורובם הגדול 'גומרים את החודש' בכבוד.

שיעור הגידול של אוכלוסיית המבוגרים בישראל הוא פי 1.5 מהגידול הטבעי

של האוכלוסייה הכללית.

בתוך 20 שנה יחיו בישראל מעל ל-3 מיליון אזרחים מבוגרים.

 • 86% מהם מדווחים על שביעות רצון כללית מחייהם – קשר עם הילדים, חיי חברה ופנאי, מצב בריאותי וכלכלי ועוד.

 • מעל 65% דיווחו כי הם מרוצים ממצב הכלכלי (מול 56% בלבד בקרב בני ה 20-54 שמרוצים ממצב הכלכלי).

 • 69%  דיווחו כי הם מצליחים לכסות את ההוצאות שלהם.

 • ל- 70% מהמבוגרים בישראל יש לפחות דירה או נכס אחד בבעלות מלאה.

 • 31% מבני 67-74 עדין נמצאים עדיין במעגל העבודה.

 • ישראל מובילה את שיעור המועסקים אחרי גיל פרישה במדינות ה- OECD שם הנתון הרשמי עומד על 14% בלבד.

 • בשנת 2015 נהגו בכבישי ישראל 439,300 נהגים מעל גיל 65.

 • מתוכם, כ-40% היו בני 75 ומעלה (עליה חדה במספר הנהגים בעלי רכב בגיל המבוגר).

 • ב-2015 נרשמו למעלה מ-950 אלף יציאות של ישראלים מעל גיל 60 לחו"ל.

 • מעל ל-65% מהמבוגרים בישראל מחזיקים בסמארטפון.

 • 60% מהמבוגרים משתמשים באופן קבוע באינטרנט למטרות חיפוש מידע, צריכת חדשות, שמירת קשר עם קרובי משפחה, בידור ופנאי.

הזדמנויות עסקיות

הזדמנויות עסקיות

פלח השוק הגדל והולך של הקהלים המבוגרים מאופיין באוכלוסייה חזקה, טכנולוגית ודעתנית יותר מבעבר בעלת צרכים, דרישות וציפיות אשר דומות לאוכלוסייה הכללית מחד ומאידך דורשת התאמה  ודיוק של מוצרים ושירותים ייעודיים.

הצרכים החדשים של הקהלים המבוגרים, לצד עצמאותם בקבלת החלטות רכישה ורצונם לשמר את איכות חייהם, מייצרים הזדמנויות עסקיות. אנו עדים לתעשיות, חברות, ארגונים, ויזמים שמזהים כבר היום את הפוטנציאל הכלכלי האדיר הטמון בקהל זה ובסביבתו התומכת.

גופים אלו מגבשים בימים אלו שינויים והתאמות של האסטרטגיות שלהם במגוון תחומים לרבות שיווק ומיתוג, הפצה, פיתוח מוצרים ושירותים, הרחבת קווי ייצור וניהול כוח עבודה על מנת להיערך בדרך הטובה ביותר למגמות המתפתחות ולהזדמנויות הנוצרות כתוצאה מהתארכות החיים והגידול המספרי של הקהלים המבוגרים.

לצד כלכלת התארכות החיים [The Longevity Economy] מתפתח שוק עצום נוסף – שוק בני המשפחה התומכים [Caregivers].

חוקרים ומומחים בתחום ההזדקנות והסיעוד טוענים שאנו נטפל ונתמוך בהורינו המבוגרים יותר שנים מאשר בעבר. היעדר היערכות ממוסדת ברוב מדינות העולם לטיפול סיעודי במבוגרים, הופך את ההוצאות וההשקעות האדירות של בני המשפחה התומכים להזדמנויות עסקיות.

אנו מסייעים למגוון רחב של גופים לזהות, לדייק ולמנף את ההזדמנויות העסקיות, החברתיות והכלכליות הטמונות במהפכה הצרכנית של התארכות החיים.

bottom of page