top of page

seniormarket

החזון שלנו

להמשיך להוביל במקצועיות את מהפכת אריכות החיים ולהציב את האוכלוסייה המבוגרת במרכז הבמה כפלח שוק חדש,
בעל כוח קנייה רב השפעה ועוצמה כלכלית, המהווה מנוע צמיחה לעסקים. 

מה אנחנו עושים?

אנו מסייעים לארגונים, חברות, רשויות, יזמים וחברות הזנק להכיר לעומק את הקהלים המבוגרים בישראל ובשווקים בינלאומיים ומדייקים את פעילותם בסגמנט צומח זה.

אנו מתמחים בניתוח גורמי ההשפעה על הצרכן המבוגר בקטגוריות שונות, את צורת קבלת ההחלטות שלו ואת המוטיבציות שלו לבצע או לא לבצע פעילויות מסוימות. 

אנו חוקרים, לומדים, צוברים ידע, מנתחים נתונים, ומגבשים תובנות מהארץ ומהעולם על תופעת אריכות החיים ומזהים עבור לקוחותינו מנועי צמיחה והזדמנויות עסקיות

ב'אוקינוס הכחול' של הקהל המבוגר.  

עיר ידידותית

מיתוג

פיתוח עסקי

אסטרטגיה

ידע ומחקר

bottom of page