כנגד ארבעה משווקים למבוגרים דיברה התורה – טור מיוחד לפסח

שנייה לפני חופשת פסח בואו נעשה לכם קצת סדר בשיווק לקהלים מבוגרים.חכם מה הוא אומר?

הקהל המבוגר הוא פלח שוק אטרקטיבי שיש לפתח אותו כמנוע צמיחה.

צרכנים מבוגרים מהווים היום מעל ל-27% בקרב הצרכנים מעל גיל 18 במדינת ישראל ובקטגוריות רבות הם צורכים ומשפיעים על החלטות קנייה באופן משמעותי יותר מחלקם היחסי באוכלוסיה.

דור בני השישים של היום הוא 'דור המדבר הדיגיטלי' שמאמץ ולומד את שפת הדיגיטל.

לא לדאוג, זה לא ייקח להם 40 שנה.

אנו מעריכים שעוד חמש שנים, עשרות אלפי הישראלים שיצטרפו לקבוצת המבוגרים כבר יהיו דיגיטליים ומחוברים מאד.


רשע מה הוא אומר?

'מה יש לכם להתעסק עם זקנים? הם כבר גמרו את הסוס מבחינה צרכנית וחבל להשקיע בהם'.

ובכן, ההפך הוא הנכון. התארכות החיים והשאיפה לשמור הן על רמת חיים והן על איכות חיים סבירה עד מצוינת מניעה מבוגרים רבים להשקיע בעצמם ובסביבתם. קבוצה גדולה של 'מבוגרים חדשים' שסיימה את פרק גידול הילדים, העבודה והקריירה שואפת למקסם את הפרק הבא בחייה ולמלא אותו בתוכן ובמשמעות .

המבוגרים החדשים הם הקבוצה היחידה שרוכשת עבור 4 דורות:

עבור עצמם ובני / בנות הזוג, עבור הילדים, עבור הנכדים ובמקרים מסוימים עבור ההורים המבוגרים.


תם מה הוא אומר?